Regels voor verwijdering van asbest in Zwolle

Inwoners uit Zwolle kunnen onder voorwaarden* gratis tot maximaal 600 kilo (= 35 m²) asbest naar het milieubrenstation van ROVA brengen. Dit geldt alleen voor particulieren.

*Op vertoon van een geldige sloopmelding. Kunt u deze niet tonen, dan geldt het poorttarief van €25 per 100 kg. Meer informatie over het indienen van een sloopmelding vindt u op de website van de gemeente Zwolle.

Wanneer u als particulier meer dan 35 m² aan asbestdaken heeft moet u deze laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Bij bedrijfsmatige aanbiedingen van asbest: neem contact op met het Klantcontactcentrum van ROVA voordat u naar het milieubrengstation komt.

Aanbiedvoorwaarden asbest

Wanneer u asbest aanbiedt, moet het aan de volgende eisen voldoen:

  • Verpak het asbest dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie, zodat elke verlies van de inhoud is uitgesloten
  • Het folie (PE-folie) moet minimaal 0,2 mm dik zijn, zodat het niet beschadigt bij normale transporthandelingen.
  • Asbest verpakt in ondoorzichtig (landbouw)folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst "asbest bevattend".
  • Bied handzame pakketten aan. Het asbest moet door de aanbieder in de asbestcontainer worden gelegd. Het is niet toegestaan om asbest in de container te storten of te gooien.
  • De buitenzijde van de verpakking moet vrij zijn van asbest.
  • Scherpe voorwerpen moeten zijn afgeschermd, zodat deze het folie niet beschadigen.

Meld het altijd bij de medewerker van de weegbrug wanneer u asbest bij zich heeft.

Als u asbest naar een milieubrengstation brengt dat niet van ROVA is, kunnen er andere regels gelden.